top of page

Mae Marchnad Gwneuthurwyr De Cymru yn arddangos drwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau gan gynnwys Amgueddfa Sain Ffagan, maes y Sioe Frenhinol, Sioeau Bro Morgannwg, Sioe Aberhonddu, Gŵyl Fwyd Margam, a llawer o leoliadau eraill. Mae'r farchnad ar agor i fod yn rhan o'ch sioe os ydych chi'n drefnydd digwyddiadau! Mae'r farchnad yn agored i fynychu unrhyw sioe fel grŵp gyda gwneuthurwyr yn creu cynnyrch o ansawdd uchel ynghyd ag awyrgylch cyfeillgar. Gyda 7000+ o ddilynwyr, mae marchnad y gwneuthurwyr yn ased i unrhyw sioe. Rydym yn arddangos yn ystod gwyliau banc, gwyliau ysgol, ac ar sawl penwythnos yn y cyfnod cyn y Nadolig. Gydag amrywiaeth eang o wneuthurwyr, yn cynnig amrywiaeth wych o gynnyrch sy’n arddangos y gorau ym myd Celf a Chrefft Cymru, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i’r anrheg perffaith. Cymerwch olwg ar y gwneuthurwyr a restrir ar y dudalen hon, neu galwch draw i un o ddigwyddiadau Marchnad Gwneuthurwyr De Cymru i weld yr amrywiaeth wych o nwyddau sydd ar gael. Mae'r Gwneuthurwyr bob amser yn fwy na pharod i siarad am eu gwaith; mae rhai hyd yn oed yn cynnig y cyfle i chi roi cynnig arni eich hun! Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Ydych chi'n grefftwr ac yr hoffech wneud cais am y farchnad? Cliciwch isod!

bottom of page