top of page

Artisan Fused Glass

Fel artist gwydr wedi'i asio, rwy'n tynnu ysbrydoliaeth o harddwch natur a'r amgylchedd.

Rwy'n defnyddio gwydr arbenigol Bullseye yn ei holl ffurfiau i greu haenau gweadog gan roi dyfnder a phersbectif.

Mae fy ngwaith hefyd yn cael ei ddylanwadu gan y ffordd y mae golau'n chwarae gyda lliw a rhinweddau tryleu gwydr.

IMG-1642.JPG
IMG-1526.jpg
IMG-1399.jpg
IMG-4259.JPG
 • Instagram
 • Facebook

The Unique Cushion Co

Mae pob un o'm Gwneuthuriadau Unigryw wedi'u dylunio a'u gwneud â llaw gennyf i - Gail. Rwy’n gwneud amrywiaeth eang o decstilau ar gyfer y cartref, gan gynnwys clustogau, ffedogau, llieiniau sychu llestri, bagiau pegiau a bagiau tote.
Rwyf hefyd yn gwneud bagiau cerdded cŵn, bandanas cŵn, cylch allweddi & llyfrnodau, a gweu bandiau pen a sgarffiau. Rwy’n arbenigo mewn Cwtsh & Clustogau Personol, gyda phob llythyren yn cael ei thynnu â llaw a thoriad â llaw cyn cael ei wnio'n unigol ar ffabrig cotwm 100%. Rwy’n hapus i dderbyn Comisiynau Unigryw – felly cysylltwch â ni os hoffech i mi wneud rhywbeth yn arbennig ar eich cyfer chi.

20220909_125353.jpg
20230827_095818.jpg
20230614_130111.jpg
20230322_160647.jpg
 • Instagram
 • Facebook

Craftastic DuoAnrhegion decoupage wedi'u gwneud â llaw ar lechen a gwydr. Rydym yn gwneud amrywiaeth o fasys, calonnau llechi a matiau diod llechi.

IMG_3070.jpeg
IMG_1245.jpeg
 • 1006771
 • Facebook

Ether, Silver & Home

Mae Faye o Ether, Silver & Home yn dod â chariad at ddylunio cartref i chi! Sboncio oddi ar dueddiadau clasurol a chyfredol i greu nwyddau cartref unigryw. Gan ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau cynaliadwy ac wedi'u hadfer, ei nod yw creu cynhyrchion sy'n ychwanegu at eich cartref ac yn para am genedlaethau. Rhan o’i chasgliad presennol o waith yw amrywiaeth o fowlenni a llestri bwrdd gyda thecstilau cydlynol, ac yn dod i mewn i dymor y Nadolig mae addurniadau pren a resin Faye yn ôl eto!

“Yn dod o gefndir turnio coed, ces i fy magu gyda darnau hardd o waith llaw a nwyddau cartref. Mae’r amrywiaethau mewn coedwigoedd yn doreithiog, nid wyf eto wedi cyfarfod ag unrhyw un nad yw’n cael ei ddenu at ansawdd cyffyrddol pren, mae’r cynhesrwydd y gall ddod ag ef i gartref a’r cysylltiad y mae’n ei ddwyn yn ôl i’n hamgylchedd yn rhywbeth rwy’n gobeithio sy’n amlwg yn fy ngwaith.”

image1 (1).jpeg
image2 (1).jpeg
image0 (2).jpeg
image3 (1).jpeg
 • Facebook
 • 1006771
 • Instagram

Wooden-It-Be-Nice

​Rwy'n turniwr coed gyda chariad at wneud beiros unigol wedi'u gwneud â llaw.

Rwy'n gwneud beiros yn bennaf o Goed Caled Egsotig a Phrydain ond hefyd yn gwneud Bowls, Clociau ac eitemau eraill wedi'u gwneud â llaw ar gyfer y cartref.

 

Rwyf hefyd yn personoli Pennau Bambŵ gydag Enwau Cwsmeriaid a Dyluniadau Celtaidd gan ddefnyddio Laser.

Elm Pepper Grinder.JPG
4 Colour Spectra Ply Epsilon Gold Pen 5.JPG
9 inch Decorated Oak Platter 1.JPG
IMG_0001.JPG
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Folk Soap

Mae Ein Sebon A Wnaed Yn Draddodiadol Yn Garedig I'r Croen A'r Amgylchedd.

Yma yn Folk Soap rydym yn cymryd gofal mawr i sicrhau bod pob sebon naturiol yn llawn cynhwysion sy'n caru'r croen.

Mae'r olewau naturiol a'r cynhwysion o blanhigion yn ein holl sebonau a bariau siampŵ, yn helpu i gydbwyso a chynnal croen iach, trwy osgoi cyfryngau sebon llidus

Rydym yn pecynnu ac yn postio mewn deunyddiau bioddiraddadwy ac mae ein sebonau yn rhydd rhag plastigau, syrffactyddion (SLS), sylffadau, triclosans a pharabens.

natural-hand-crafted-soap-bar-nettle-oat.jpg
folk soap offer 3 soaps for £12.jpg
folk-soap-natural-solid-soaps-and-shampoo-bars.jpg
 • Instagram
 • Facebook
 • 1006771
 • Twitter
 • Pinterest

BarreledOver

Rydym yn gwneud dodrefn, addurniadau ac ategolion o gasgenni wisgi, yn bennaf o Ddistyllfa Penderyn. Rydyn ni'n defnyddio cymaint o'r casgenni â phosib a hyd yn oed yn defnyddio'r cylchoedd i wneud cromfachau ar gyfer y cadeiriau a'r silffoedd, neu hyd yn oed ambell sffêr wedi'i oleuo gan yr haul.
Nid dim ond unrhyw ddodrefn yw hyn; dyma ddodrefn BarreledOver ecogyfeillgar ond sy'n dal yn hardd, cyffyrddol, planed-gadarnhaol a chynaliadwy.

Adirondack Rocking Chair 1.jpg
Dragon Map Barrel Lid Shelf.jpg
Welsh Dragon Wine Glass Rack and Shelf.jpg
Bourbon Barrel Bar Closed Doors No Etching.jpg
 • 1006771
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter

Ackermando

Rydym yn gwerthu detholiad o eitemau y gellir eu haddasu i gyd ar y diwrnod am ddim! Mae gennym amrywiaeth o deganau pren gan gynnwys anifeiliaid pren bach, ffyn pren, ffigurau lliwio, arfau addurniadol pren, teganau pren symudol, cistiau trysor syrpreis, posau a phecynnau gweithgaredd! Rydym hefyd yn gwerthu detholiad o lyfrau nodiadau wedi'u gwneud â llaw. Rydyn ni’n gwerthu darnau celf hardd sydd i gyd yn cael eu tynnu gennym ni ein hunain hefyd ar gyfer ystod o themâu sy’n cynnwys ffantasi, Norseg, Cymraeg, naturistaidd a mwy! Mae gennym hefyd deganau meddal wedi'u gwneud â llaw sy'n cynnwys deinosoriaid, gwenyn, eliffantod, pandas a mwy y gellir eu haddasu hefyd! Rydym hefyd yn gwerthu hwdis a chrysau-t gydag amrywiaeth o ddyluniadau hwyliog, ffantasi a thema Nordig!

Ackermando Product Image 2_(copy).jpg
Ackermando Product Image5_(copy).jpg
Ackermando At Work Image 1.jpg
 • Facebook
 • 1006771
 • TikTok

Caerynys Shed Jewellery

Gemwaith arian sterling wedi'i ailgylchu wedi'i wneud â llaw yn amrywio o fwclis, clustdlysau, modrwyau, cyffiau a breichledau.

​Mae pob darn yn unigryw ac yn aml mae ganddo themâu arfordirol, Cymreig a naturistaidd, a hefyd yn aml yn cynnwys gwydr môr a cherrig gemau lled-werthfawr.

20230509_161942.jpg
20230223_161705.jpg
20230203_142659.jpg
20230519_153650.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Celtic Seren

Ers i mi ddechrau yn 1979 mae'r holl emwaith ac anrhegion wedi'u gwneud â llaw yn fy ngweithdy yng Nglyn-nedd, Cymru. Mae llawer o’r cynhyrchion wedi’u hysbrydoli gan hanes Cymru, ei chwedlau, ei gwaith celf hynafol a’i thirwedd. O greu'r cerflun gwreiddiol hyd at yr erthygl orffenedig, mae llawer o brosesau'n gysylltiedig â hynny. Gwneir yr holl ddyluniadau gan ddefnyddio piwter modern, sy'n cydymffurfio â Safon Brydeinig 5140 ac sy'n sicr yn rhydd o blwm a nicel.
Trwy fy ngemwaith rydw i nid yn unig yn ail-greu'r gorffennol ond yn parhau â chelfyddyd fyw, wedi'i chreu gan grefftwyr modern ar gyfer pobl heddiw.

CP66-celtic-pendant-1.jpg
ac24_turtle.jpg
KA1-Dragon-keyring.jpg
 • 1006771

Lesley Jane Jewellery

Rydw I’n creu gemwaith ac anrhegion wedi'i wneud o gopr wedi'i adennill, arian wedi'i ailgylchu & enamel. Rwy’n byw yn Sir Fynwy ac wedi bod yn rhan o grŵp Marchnad Grefftwyr De Cymru ers 2019.

Ymweld â'r farchnad i'm gweld yn troi hen ddarnau o gopr yn glustdlysau, mwclis, modrwyau a breichledau hardd.

decanter tray jewellery.jpg
blue_floral_disc_tbg_a.jpeg
Jacobean4_tbga.jpeg
hammering.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Siôn Celf

Rydw i yn arlunydd a crochenwyr Cymraeg sy'n byw yng Nghaerdydd, sydd wedi astudio Celf Gain (paentio) yn Coleg Celf Wimbledon (UAL) yn Llundain ac wedi parhau i gynhyrchu celf a darnau crochenwaith sy'n anweithredol a swyddogaethol.

Trwy gyfrwng cerameg a lluniadu darluniadol, dwi'n dangos fy gariad am fywyd gwyllt naturiol Cymru, o adar i madarch, sydd wedi bod yn ganolbwynt drwy gydol fy gwaith. Gan ddefnyddio underglazing, paent dyfrlliw a phennau llinol cain, rwyf wedi gallu portreadu fy ddarluniadol unigryw a dathlu unigoliaeth gwahanol rywogaethau ac ychwanegu elfen o fytholeg i'r creaduriaid hyn.

thumbnail_image0 (4).jpg
thumbnail_image2.jpg
thumbnail_image6 (1).jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Art By Rhia

Rwy’n Rhia, artist marchogaeth o Gymoedd y Rhondda yn Ne Cymru. Wrth dyfu i fyny gyda cheffylau o oedran ifanc iawn ac sydd ag angerdd am gelf, rydw i wedi gallu uno’r ddau gyda’i gilydd a pherswadio fy ngyrfa ddelfrydol! Dwi’n hoff iawn o’r Cobiau Cymreig yn arbennig, sydd i’w gweld ar draws fy oriel o waith. Yn ogystal â cheffylau, rydw i hefyd yn tynnu lluniau llawer o anifeiliaid a bywyd gwyllt eraill. Rwy'n cynnig portreadau pwrpasol i gleientiaid ar gyfer darn gwirioneddol arbennig o gelf a fydd yn para am oes i chi. Fy nod yw dal ysbryd, cymeriad a llun pob anifail y caf fy nghomisiynu i’w ddarlunio a chynnig gwasanaeth personol ac ystyriol.

368049438_642749141375045_2300839952906460460_n.jpg
386879297_655014530123596_5630926297660401293_n.jpg
377150750_365605352478674_4733179099348629410_n.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Just Lovespoons

Mae Jyst Llwyau Caru yn cael eu gwneud gan Dafydd ac yn cael eu gwneud yn unigol gan ddefnyddio cymysgedd o offer llaw a pheiriant. Maent yn cadw'r siâp 'llwy' gwreiddiol ac maent wedi'u gwneud o goedwigoedd lleol pryd bynnag y bo modd. Mae llwyau yn wreiddiol ac yn fodern eu dyluniad er mwyn galluogi dathlu digwyddiadau pwysig mewn bywyd neu i gyfleu anrheg cariad, dymuniadau gorau neu longyfarchiadau i aelod o'r teulu, partner neu briod. Mae llwyau hefyd yn cydnabod genedigaeth, penblwyddi, dyweddïo, priodasau, dathliadau pen-blwydd a gŵyl, tra bod rhai yn ystyried pwysigrwydd anifeiliaid a bywyd gwyllt yn ein bywydau.

Lovespoons2.jpg
Lovespoons3.jpg
Lovespoons1.jpg

The Rebellious Bee

Rydyn ni i gyd am y gwenyn! Gwenynfa deuluol yw’r Wenynen Wrthryfelgar sydd wedi’i lleoli ym mhrydferthwch Cymoedd De Cymru. Mae ein gwenyn yn cynhyrchu'r mêl a'r cwyr amrwd mwyaf blasus, a ddefnyddiwn i wneud amrywiaeth o ganhwyllau a balmau, i gyd yn rhydd o gemegau, 100% o gynhwysion naturiol. Yn ogystal â’n cynnyrch, rydym hefyd yn gwneud anrhegion pwrpasol yn ymwneud â gwenyn sy’n berffaith ar gyfer unrhyw achlysur. Ein hangerdd am wenyn a'r amgylchedd sy'n ein gyrru i ddarparu cynnyrch o'r ansawdd uchaf i'n cwsmeriaid.

Bee 5.JPG
Bee2.jpg
Bee4.JPG
Bee1.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Wired, Wicked And Welsh

 

Rwy'n gwneud gemwaith gwifren a gemstone yn ogystal â gemwaith cadwyn maille. Rwyf hefyd yn gwneud coeden weiren o gelf wal bywyd gan ddefnyddio gwifren gopr a phlatiad copr a gemstone.

IMG_1775.jpeg
IMG_0446.jpeg
IMG_0713.jpeg
IMG_1791.jpeg
 • Facebook

Richkins Woodcraft

​Crefftwyr crefftus sy’n arbenigo mewn pren, i gyd wedi’u gwneud â llaw yng Nghymru o’n cynhwysydd llongau yng Nghaerdydd gan ddefnyddio pren cynaliadwy a lleol.

 

yn Gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant arlwyo rydym yn deall eich anghenion a gallwn gynnig dyluniadau pwrpasol.

1.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Richkins Handmade

Helo, fi yw Debs, hanner tîm Richkins, yn cydweithio gyda fy ngwr Richkins Woodcraft.

 

Rydw i wrth fy modd yn cwiltio, gwau a gwnïo, ac wedi datblygu fy niddordebau i fusnes bach. Does dim byd gwell na phobl yn edmygu fy ngwaith a syniadau, wrth iddynt brynnu rhywbeth i wisgo/ addurno eu cartrefi.

Rydw i o hyd wrthi'n datblygu sgiliau newydd, yn barod i'w harddangos ym marchnadoedd 2024.

IMG_20230828_140637_555.jpg
IMG_20230918_150601.jpg
IMG_20230918_150214.jpg
 • Instagram
 • Facebook

Literally Made

Mae Literally Made yn eiddo i, yn cael ei redeg, ac yn cael ei wneud gennyf i, Natalie. Wedi’m hysbrydoli gan fy nghariad at lyfrau a llenyddiaeth, rwy’n gwneud anrhegion i selogion llyfrau, awduron, ac artistiaid: gemwaith tudalen lyfrau a cherddoriaeth ddalen, baneri tudalennau llyfrau, addurniadau Nadolig llyfrgar, nodau tudalen, a deunydd ysgrifennu (llyfrau nodiadau, llyfrau braslunio, cyfnodolion, dyddiaduron, a mwy !). Mae popeth yn cael ei wneud â llaw gennyf i yn Ne Cymru ac rwy'n cael bron y cyfan o'm deunyddiau gan fusnesau annibynnol eraill, tra bod fy holl becynnau naill ai'n cael eu hailgylchu neu'n ailgylchadwy / bioddiraddadwy.

IMG_20231210_113217_249.jpg
Screenshot_2024-01-11-08-26-00-099_com.instagram.android-edit.jpg
IMG_20230410_134047_087.jpg
Screenshot_2024-01-11-08-25-40-499_com.instagram.android-edit.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Coinwear

Dechreuodd Joy ac Adrian dorri darnau arian yn 1989. Cymerodd flynyddoedd lawer i adeiladu ein sgiliau a'n stoc o ddarnau arian oedd ar gael. Rydym yn cynnig gemwaith darn arian: mwclis darn arian, tlws crog arian neu ddolennau darn arian wedi'u gwneud o ddarnau arian gwreiddiol a gellir eu personoli gyda blwyddyn geni ar gyfer anrheg pen-blwydd neu ben-blwydd delfrydol.

Cutting150x214.jpg
home-thift.png
Drilling160x180.jpg
 • 1006771

Springer & Manx

Wedi'i sefydlu yn 2019, dechreuais werthu edafedd wedi'u lliwio â llaw a sgarffiau sidan wedi'u paentio â llaw. Ar ôl sawl mis o ymarfer, fe wnes i wedyn gyflwyno amrywiaeth o sgarffiau a lapiadau ffelt gwlyb, gan ychwanegu bagiau a sliperi ar hyd y ffordd. Hetiau ddaeth nesaf, ynghyd â phowlenni ffelt a llestri. Rwy'n gweithio o gartref, sy'n fy ngalluogi i alw i mewn i'm stiwdio i wirio potiau lliwio a ffeltio ac ati unwaith y bydd y plant adref o'r ysgol. Ym mis Tachwedd '23, prynais beiriant gwau - gobeithio y bydd hyn yn fy ngalluogi i gynhyrchu amrywiaeth o ddillad wedi'u gwau gan ddefnyddio edafedd Prydeinig mewn lliwiau naturiol a rhai rydw i wedi bod yn sbaddu arnyn nhw.

Manx2.jpg
Manx3.jpg
Manx`.jpg
Manx4.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Seedlings Dog Bakery

 

Rydym yn fusnes trin cŵn bach cofrestredig wedi’i leoli yng Nghymru. Rydyn ni'n creu danteithion cŵn cyflenwol fegan blasus, sydd o fudd i iechyd a lles eich cŵn. Gwneir pob danteithion â chynhwysion gradd dynol a'u pobi'n araf i gadw'r holl ddaioni blas i'ch ci

Seed1.jpg
Seed2.jpg
Seed3.jpg
 • 1006771
 • Facebook

Guy Hottie

Rydym yn fusnes teuluol bach, wedi'i leoli ym Medwas, Caerffili, de cymru. Rydyn ni wrth ein bodd â phopeth tsili ac mae gennym ni ddewis da o sawsiau, siytni, jam a halwynau, yn amrywio o rai ysgafn i boeth iawn. Rydym yn mynychu llawer o farchnadoedd o gwmpas de cymru a thros y bont. Rydym hefyd yn croesawu archebion post.

Guy3.jpg
Guy1.jpg
Guy2.jpg
 • 1006771
 • Facebook

Precious As A Pearl

byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o glustdlysau, breichledau, chokers, tlws crog a mwclis, gellir eu paru i wneud set. Mae llawer o gwsmeriaid yn ffafrio cefnau clustdlysau. O'm hymchwil, bachau a physt yw'r rhai mwyaf poblogaidd, ond cofiwch y gallaf gynnig colfachau, pyst (arian sterling i gyd) Neu gefnau sgriw wedi'u llenwi ag aur yn ogystal â chlipiau (plat-on) ar gyfer rhai nad ydynt yn clustiau tyllog.

Pearl2.jpg
Pearl3.jpg
Pearl1.jpg
Pearl4.jpg
 • 1006771
 • Facebook

Tracey Baker Ceramics

Rwy'n gwneud amrywiaeth eang o anrhegion fforddiadwy yn amrywio o matiau diod, bowlenni a phlatiau poeth gyda llawer o ddyluniadau â thema Gymreig yn tynnu ysbrydoliaeth o orffennol crochenwaith Cymru. Fy nod yw gwneud cerameg yn hygyrch ac yn hwyl i bawb trwy gyfuno ymarferoldeb â nwyddau addurniadol wedi'u gwneud â llaw sy'n arddangos amlbwrpasedd clai gyda phob darn yn unigryw o ran dyluniad a gorffeniad.

Tracey2.jpg
Tracey3.jpg
Tracey1.jpg
Tracey4.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Wirework By Amanda

Cerfluniau gwifren a gemwaith unigryw wedi'u crefftio â llaw, wedi'u creu gan yr artist gwaith gwifren o dde Cymru, Amanda Treverrow.

 

Yn arbenigo mewn cerfluniau coed, ffigurynnau a gemwaith crefftus. Mae Amanda hefyd yn cynnal dosbarthiadau a gweithdai gwaith gwifren.

Wire3.jpg
Wire2.jpg
Wire4.jpg
Wire1.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Cards From the Attic

Cardiau gwreiddiol wedi'u tynnu â llaw gan ddefnyddio pensil, inc ac acrylig sydd wedyn yn cael eu pobi yn y popty fel eu bod yn crebachu i un seithfed o'r maint gwreiddiol gan roi delwedd fwy craff a lliw dwys.

Gellir archebu cardiau pwrpasol ar gyfer unrhyw achlysur trwy e-bost, neu'r Cardiau o dudalen Facebook yr Attic. Hefyd calonnau pren wedi'u tynnu â llaw, eto gan ddefnyddio inc pensil a sialc hylif.

Cards4.jpg
Cards2.jpg
Cards1.jpg
Cards3.jpg
 • Facebook

Mark D Lewis

Mae Mark D Lewis Photography wedi’i leoli yng Nghaerdydd ac mae’n arbenigo mewn cynhyrchu delweddau sydd wedi’u hysbrydoli gan dirwedd, morlun a bywyd gwyllt De Cymru, a thu hwnt. Mae fy mhrintiau ar gael i’w prynu mewn sioeau crefft yn Ne Cymru (gweler tudalen Dyddiadur Digwyddiad) a thrwy’r wefan hon.

Mark2.jpg
Mark3.jpg
Mark1.jpg
 • 1006771
 • Facebook

Reflective Images

Mae Reflective Images wedi’i sefydlu ers 1992 ac ar hyn o bryd mae ganddo gatalog o dros 5,000 o olygfeydd unigryw o 540 ynghyd â threfi a phentrefi Cymreig yn dyddio o tua 1890 i’r 1920au cynnar. Cofnododd ffotograffwyr cyfoes y cyfnod hwn o newid cymdeithasol ac economaidd mawr gan ddefnyddio offer elfennol gyda sgil a chelfyddyd aruthrol. Mae eu portreadau o fywyd gwledig a threfol Cymru, gan gynnwys golygfeydd stryd, ysgolion, eglwysi, rheilffyrdd, glofeydd, iardiau llongau ac ati yn sail i'r Casgliad Delweddau Myfyriol.

Reflect1.jpg
Reflect3.jpg
Reflect4.jpg
 • 1006771

We'd Rather Lather

Mae’r cynhyrchion hyfryd, naturiol a geir yma yn We’d Rather Lather i gyd yn cael eu gwneud gartref gennyf i, Sarah, yn fy nghegin.

Mae fel pobi, mae fy nheulu wrth eu bodd yn bod yn rhan o’r creadigaethau newydd, yn gwrando ar syniadau, yn helpu gyda gwerthu a phecynnu neu’n profi’r nwyddau.

Lather4.jpg
Lather3.jpg
Lather2.jpg
Lather1.jpg
 • 1006771
 • Facebook

Blue Tree Embroidery

Yn Bluetree Crafts and Embroidery rydym yn cynhyrchu tecstilau wedi'u gwneud â llaw â pheiriant wedi'u brodio.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau personoli pwrpasol ar gais. Mae fy nhecstilau ar gael i’w prynu neu eu harchebu o gydweithfeydd bae Ceredigion yng nghanolfan siopa Canolfan Teifi yn Aberteifi.

BlueTree2.jpg
BlueTree4.jpg
BlueTree3.jpg
BlueTree1.jpg
 • 1006771
 • Facebook

Ivy's Melts

Dechreuodd Ivys Melts fel hobi cloi yn ôl ym mis Mawrth gan wneud gwahanol ganhwyllau a chwyr yn toddi i ffrindiau a theulu. Yn gyflym ymlaen blwyddyn ac rydym bellach wedi postio ledled y byd gan gynnwys Efrog Newydd. Ar ôl genedigaeth fy merch Ivy fe wnaethom benderfynu ar ein henw ac rydym wedi buddsoddi mewn rhai pethau newydd anhygoel na allwn aros i'w rhestru! Mae ein toddi cwyr yn cael eu gwneud â llaw ym Mro Morgannwg gyda'n holl gynhwysion wedi'u gwneud yn y DU. Rydym yn defnyddio cwyr soi eco 100%, gan ei wneud yn gyfeillgar i'r amgylchedd ac yn gynaliadwy ac rydym yn defnyddio'r arogleuon cryfaf heb greulondeb y gallwn ddod o hyd iddynt i wneud y cynhyrchion o'r ansawdd gorau posibl.

Ivy2.jpg
Ivy4.jpg
Ivy3.jpg
Ivy1.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook

Banfield Designs

Mae Banfield Designs yn gwmni sy’n seiliedig ar decstilau sy’n gwerthu amrywiaeth o wahanol ddyluniadau a chynnyrch yn bennaf trwy stondinau crefft.

Artist anabl yw Alaina Banfield sy'n creu ei gwaith celf trwy ddefnyddio penwisg.

Banfield4.jpg
Banfield2.jpg
Banfield1.jpg
Banfield3.jpg
 • 1006771
 • Facebook

DAMC Fabrications

Gwneuthurwr weldiwr wedi'i leoli yn Ne Cymru lle rwy'n gwneud eitemau allan o bedolau a metelau eraill. Os ydych chi'n hoffi rhywbeth, gofynnwch

DAMC2.jpg
DAMC1.jpg
DAMC3.jpg
DAMC4.jpg
 • Instagram
 • Facebook

Elena Conti Designs

Gwisgwch nid gwastraff.

Ategolion moethus, cynaliadwy wedi'u gwneud â llaw yng Nghymru.

Mae pob het wedi'i gwneud â llaw yng Nghymru o siwmperi wedi'u gadael Rwy'n angerddol am ffasiwn a'r amgylchedd a chynaliadwyedd a dyna pam y dechreuais fy brand uwchgylchu fy hun.

Elena3.jpg
Elena1.jpg
Elena2_edited.jpg
 • Instagram
 • 1006771
 • Facebook
bottom of page