top of page

Sylwch ei bod yn ofynnol i bob crefftwr sy'n arddangos yn y digwyddiadau hyn gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus, a, lle bo angen, bydd angen gwiriad DBS yn ei le.

yn I gysylltu ag unrhyw un o'r crefftwyr ar y wefan hon, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar eu tudalen unigol.

yn Sylwch na allwn ateb ymholiadau sy'n ymwneud â chrefftwyr unigol neu'r cynhyrchion y maent yn eu cynnig o'r wefan hon, gan eu bod i gyd yn arbenigwyr yn eu priod feysydd, a byddant yn gallu ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych.

bottom of page